krpelj

Iako svi krpelji nisu zaraženi, pa tako ni potencijalno opasni, krpeljni meningoencefalitis ili upala moždane ovojnice teška je bolest koju uzrokuju upravo ove životinje.

No to nije jedina, ali je najčešća bolest koja se dovodi u vezu s krpeljima. Snažna glavobolja, klonulost, povišena temperatura i ukočenost vrata neki su od simptoma ove bolesti, a pojavljuju se obično sedam do 14 dana nakon kontakta sa zaraženim krpeljom.

Osobe koje dođu u kontakt sa zaraženim krpeljom, nakon pojave prvih simptoma poput povišene temperature ili bolova u zglobovima, većinom se oporave nakon nekoliko dana. U 20 do 30 posto bolesnika razvije se i druga faza bolesti s težim simptomima, poput vrtoglavice, glavobolje i malaksalosti koje su posljedica infekcije središnjeg živčanog sustava ili meningitisa.

Krpelja treba izvaditi cijelog, zajedno s rilcem (hipostomom) kojim se drži za kožu. Na njega ne treba nanositi nikakva sredstva (premazivati uljem, petrolejom, lakom za nokte i sl.), jer uzrokuje grčenje krpelja te pojačano izlučivanje sline, a to može dovesti i do ubacivanja veće količine virusa i bakterija u ljudski organizam ako je krpelj inficiran. Ovi savjeti pomoći će vam da izvadite krpelja na pravi način: – uhvatite krpelja pincetom dezinficiranom alkoholom ili opaljenom plamenom, neposredno uz kožu – laganim povlačenjem u više smjerova polako ga izvucite iz kože – ne povlačite naglo, ne stišćite i ne gnječite krpelja – nakon odstranjivanja krpelja mjesto uboda (i ruke!) dobro operite vodom i sapunom te dezinficirajte – ako u koži zaostane rilce, koje se prepoznaje kao tamna točkica, treba je odstraniti sterilnom iglom. Ako to ne uspije, nije potrebna kirurška intervencija jer se ništa naknadno neće dogoditi (ono će se resorbirati ili će ga koža sama odbaciti). Iako još nije osobito popularno u nas, cjepivo je jedina sigurna zaštita od krpelja. Da bi osoba stekla doživotnu zaštitu, potrebno se cijepiti s tri doze.

Autor: Danijela Petrov