Home Zanimljivosti Koliko metara kvadratnih je jedan dunum?

Koliko metara kvadratnih je jedan dunum?

Jedan dunum ima 0,1 hektar (10 ari ili 1000m2).

Hektar zemlje

Obično se u biljnoj proizvodnji prinos neke kulture izražava po hektaru zemljišta. Da vidimo prvo koliko hektar ima ari. To je metarski sistem , koji se danas najčešće i koristi. Tako jedan hektar ima 100 ari. Ako pretvaramo hektar u m2 , 1 ha je 10.000 m2.

Ar zemlje

Ar je nešto manja jedinica za površinu , kojom se barata uglavnom za manje parcele, oko vikendica ili kuća. Često ćete vidjeti u oglasima, da se prodaje plac od toliko i toliko ari. Kolika je površina nekog placa ili parcele možemo izračinati ako pomnožimo dužinu sa širinom. Koliko je 1 ar u m2 ? Jedan ar ima 100 m2. To je recimo jedan plac 10×10.

Metar kvadratni

Jedan metar kvadratni ili m2 je osnovna jedinica za površinu u metarskom sistemu mjerenja. Za iskazivanje površine zemljišta se često koriste već pomenuti hektar i ar, a rijetko i kvadratni kilometar ili km2, koji zapravoima 1000000 m2.

Stare mjere za površinu

Druge mjerne jedinice za iskazivanje površine zamljišta, koje su poznate iz prošlosti i danas se još negdje koriste, ali rijetko. Tako recimo u ruralnim predjelima, kod lokalnog stanovništva možemo čuti za jutro zemlje, lanac ili dunum. Jedno jutro ima 0,5755 hektara (57,55 ari ili 5755 m2). Lanac zemlje ima 0,7192 hektara (71,92 ara ili 7192 m2).

Ranija ObjavaKako ću sigurno izvaditi krpelja?
Sljedeća ObjavaKo je bio Sokrat?